KOSZYK JEST
PUSTY

Bluesky "Everlasting Love" - KONKURS WALENTYNKOWY

lut05

Bluesky "Everlasting Love" - KONKURS WALENTYNKOWY

POKAŻ NAM SWOJE WALENTYNKOWE STYLIZACJE
 
 
 

Weź udział w Konkursie Walentynki 2018 :)
Pokaz nam swoje walentynkowe stylizacje, a my nagrodzimy najlepsze!
 
Co zrobić aby wziąć udział w konkursie?
 

Polub post konkursowy
- Polub fanpage BLUESKY GEL POLISH POLSKA https://www.facebook.com/blueskypolska/
- Polub fanpage NAILSREVOLUTIONS https://www.facebook.com/lakieryipaznokcie/


- Udostępnij w komentarzu pod tym zdjęciem 1 stylizacje lub filmik o tematyce walentynkowej w raz z produktami BLUESKY  !!

 

Nagrody:
1 miejsce: kolacja walentynkowa z BLUESKY
2 miejsce: kuferek BLUESKY z produktami
3 miejsce: Warsztaty z zdobień BLUESKY

Czas trwania konkursu 05.02.2018 - 12.02.2018 do godziny 23:59
Cały regulamin znajdziecie na BLUESKY POLSKA

Zatem do DZIEŁA i POWODZENIA! ;)

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Moje Karnawałowe MANI”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bluesky "Everlasting Love" - KONKURS WALENTYNKOWY” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest jest FP Bluesky Gel Polish Polska z siedzibą na ul. Ostrogórska 31A 41-200 Sosnowiec
3. Partnerem konkursu jest blog NailsRevolutions by Alicja Fik (www.nailsrevolutions.pl)
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w dniach 05.02.2018 - 12.02.2018

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profili Bluesky Gel Polish Polska (https://web.facebook.com/ blueskypolska/?fref=ts)
i Nails Revolutions by Alicja Fik (https://web.facebook.com/ lakieryipaznokcie/?fref=ts) na Facebooku.
Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie
za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie
się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilach firm Bluesky Gel Polish Polska i Nails Revolutions by Alicja Fik i tym samym
zyskała status Fana.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w Konkursie musi udostępnić w komentarzu do 5 stylizacji paznokci o tematyce letniej

§ 3
NAGRODY
Nagrodami w Konkursie są:
1 miejsce : Kolacja Walentynkowa sponsorowana przez marke Bluesky
2 miejsce: Kuferek Bluesky z produktami
3 miejsce : Warsztaty z zdobien z marką Bluesky

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez portal społecznościowy
Facebook 12.02.2018.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien
odpowiedzieć na wiadomość w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod
rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator Konkursu.
7. Nagrody zostaną wysłane poprzez Pocztę Polską na koszt Organizatora Konkursu lub odbiór osobisty w Siedzibie Organizatora
Konkursu w Sosnowcu
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.blueskypolska.pl

lut  05
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl